Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Mar 28, 2024

"Sverige håller på att bli straffmyndigt" gällande cybersäkerhet!
Olle och Christoffer gästas av Rania Bemassi och Albert Koubov Gonzalez" för att gå igenom hur NIS2-direktivet ska implementeras i svensk lag och hur detta påför en hel del svenska organisationer nya lagkrav kring cybersäkerhet.

Vad föreslås...


Feb 29, 2024

Med nya metoder kommer nya ställningstaganden. Vad är konsekvenserna av att polisen hackar tillbaka? Strategier bortom rätt och fel diskuteras, doxa, bränna eller radera och i vilken ordning?

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt? 
Skriv då till...


Feb 8, 2024


Pontus Kindblad från Bambuser berättar om säkerhetsaspekter i upphandlingar. Vilka väljer vi att arbeta tillsammans med genom upphandling? Vad kan vi värdera utöver pris? Hur går det till rent praktiskt, finns det genvägar till den perfekta upphandlingen? Nä, bara bra kompromisser.

Vill du ställa en fråga...


Jan 18, 2024

Olle och Christoffer går igenom allt du velat veta om certifieringar.

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt? 
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!


Dec 14, 2023


Nicklas Sigurdh gästar oss för att prata om säker utveckling i en anrik bank.

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt? 
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!