Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Aug 28, 2017

Killarna är äntligen tillbaka från semestern! De diskuterar outsourcing för att återkoppla till sommarens stora snackis: Transportstyrelsens IT-skandal.