Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Feb 22, 2019

Olle och Christoffer ägnar hela avsnittet åt den omtalade skandalen kring vårdguiden. De pratar om vad som är grundproblemet gällande säkerhetstänk hos denna typ av bolag samt ger tips på hur företag kan tänka för att undvika liknande händelser. Killarna får även svara på den personliga frågan om de har...


Feb 11, 2019

Killarna är tillbaka i ett nytt avsnitt där man bl.a. pratar om rädslan för granskning inom säkerhetsbranschen. Man reflekterar också över den politiska nyheten om att Anders Ygeman är tillbaka som minister efter skandalen inom transportstyrelsen.