Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

May 30, 2022

I det här specialavsnittet så tillbringade Olle och Christoffer en kväll tillsammans med en livepublik för att prata om Legacy, dvs. äldre hårdvara och mjukvara som inte är lika relevant längre, men som ändå måste förhållas till i säkerhetsarbetet. Hur bör man tänka för att på ett smidigt och säkert...