Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

May 25, 2023

Säkerhetssnacks är en podcast som handlar om IT-säkerhet och i avsnitt 214 diskuterar de artificiell intelligens. De pratar om hur AI kan användas för att upptäcka hot och hur det kan användas för att skydda mot attacker. De diskuterar också hur AI kan användas för att förbättra säkerheten i företag och...


Apr 20, 2023

Stefan Funck Pettersson från Springflod besöker Säkerhetssnack för att reda ut begreppen inom finansiell reglering och prata om effekterna av teknisk lagstiftning inom säkerhet.

https://www.springflod.se/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv...


Mar 16, 2023

Olle och Chrisoffer går denna gång igenom allt du behöver veta om överbelastningsattacker.

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv då till @sakerhetssnack på Twitter!


Feb 23, 2023

Olle och Chrisoffer pratar denna gång med Stefan Andersson, Lead Security Architect på Axis Communnications.

Det handlar om hotmodellering och om vikten av att utvecklare själva förstår riskerna innan själva produkten utvecklas.

https://www.axis.com/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill...


Jan 12, 2023

I årets första avsnitt gästas Olle och Christoffer av Lars Larsson från Elastisys som berättar allt du någonsin velat veta om Kubernetes!

Ställ gärna frågor och föreslå ämnen som du vill att vi ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack...