Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Apr 23, 2017

Olle och Christoffer pratar om vikten av att vara en del av en organisation som är villig att förändra sig. Varför är agila processer viktiga, vad har företag att lära sig av arbetssättet och hur säkerhet bör vara en del av processen redan från start.