Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Apr 10, 2018

Christoffer har gått på ett aprilskämt! Detta leder till en intressant diskussion om vilken typ av processarkitektur man egentligen kan lita på. Och så har killarna fått in en lyssnarfråga om lösenordshanterare!