Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Mar 27, 2017

Vi är tillbaka! Denna gång är Christoffer på vift men ingen mindre än Mathias Karlsson hoppar in i hans ställe, en av de mest framgångsrika bug bounty jägarna i Sverige. Mathias och Olle går igenom vad bug bounty är, fenomenets för- och nackdelar och siar om dess framtid.