Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Apr 11, 2022

I detta avsnitt är gästas Olle Segerdahl av kollegan Erik Eklund som diskuterar arbete kring DevSecOps. Vad är DevSecOps, och varför behövs det? På vilket sätt kan man organisera sin verksamhet runt det, och vad finns det för för- och nackdelar? På vilket sätt kan det uppstå friktion mellan team, och hur kan man undvika det? Hur kan man använda automation för att underlätta arbetsflödet?

 

Studien Erik nämnde i avsnitten kan ni hitta och läsa mer om här:

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20100036670/downloads/20100036670.pdf

 

Ställ gärna frågor och föreslå ämnen som du vill att Christoffer och Olle ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack på twitter!