Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Jun 18, 2017

Denna vecka pratar killarna om uppkopplade fordon. Vilka är de största säkerhetsriskerna med självkörande bilar och hur lång tid är det kvar tills de flyger? Det och mycket mer i veckans avsnitt.