Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Feb 15, 2022

I detta avsnitt går pratar Christoffer och Olle om incidenter, som blivit mer och mer relevant även i Svenska säkerhetsbranschen. Det diskuteras bl.a. om vad för typ av förberedelser som behöver göras för att kunna hantera incidenter, vad man behöver tänka på inom detektionen och analysen av en incident när den har skett, samt vad man behöver tänka på efter incidenten väl är över för att lära sig inför framtiden. Vad är skillnaden mellan strategi och taktik inom hantering av incidenter? Vad är viktigt att tänka på för incidentledaren?

 

Ställ gärna frågor och föreslå ämnen som du vill att Christoffer och Olle ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack på twitter!