Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Mar 3, 2017

Premiäravsnittet! Christoffer och Olle inleder Säkerhetssnack med ämnet IoT - Internet of things. De snackar om fenomenets risker, såsom att det går att hacka en vattenkokare till att fatta eld, och eventuella lösningar. De går även igenom de uppmärksammade fallet kring bottnätverket Mirai, med senaste nytt kring cyberbrottet.