Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Apr 9, 2017

Christoffer är tillbaka! Han och Olle pratar om intrångsdetektering, hur man upptäcker och spårar hot utifrån. De går igenom fenomenets historik som har sin början i slutet av 90-talet. Det pratar även om den hackade Miele diskmaskinen som blev en snackis förra veckan.