Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


May 7, 2017

Ett specialavsnitt där Christoffer och Olle intar scenen på SEC-T vårpub! De återkopplar till förra avsnittet och går djupare in på nyheten om NSA och Shadow Brokers.