Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Dec 14, 2023


Nicklas Sigurdh gästar oss för att prata om säker utveckling i en anrik bank.

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt? 
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!