Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Mar 25, 2018

Det stora nyhetsavsnittet! Christoffer har varit i Marocko och är fylld av energi och nya tankar! Men hans resa sammanfattas i korthet då killarna har så pass många nyheter att avhandla.