Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 12, 2023

Fia Ewald gästar Olle och Christoffer för att prata om säkerhetsskyddslagen och hur man efterlever den.


Fias krönika: 

https://www.altinget.se/artikel/sakerhetsskyddet-maaste-aatergaa-till-att-vara-ett-undantag

https://fiaewald.se/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv då till @sakerhetssnack på twitter!