Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Mar 2, 2022

Denna gång går Christoffer och Olle in på ett ämne som de senaste åren bara ökat i relevans för likväl företag som privatpersoner, dvs phishing och alla former som det kommer i. Hur har phishing utvecklats de senaste åren och vilka sätt är mest effektiva idag? Hur kan man känna igen phishingförsök, och vad kan man göra för att försöka motverka att bli lurad av det som företag, som anställd eller som privatperson? Har Christoffer och Olle råkat ut för tindersvindlare, fast via mejl?

 

Läs gärna mer i den här rapporten som omnämns i avsnittet (vi är såklart medvetna om ironin i att prata om att vara misstänksamma kring att klicka på okända länkar men har en länk i beskrivningen, men vi lovar att den här är säker att klicka på! Litar du inte på oss? Googla “F-Secure to click report”)

https://www.f-secure.com/content/dam/press/en/media-library/reports/to-click-or-not-to-click.pdf

 

Scam-klippet som spelades i avsnittet kom från denna video (eller sök efter ”Showing a Scammer Call Center their Photos!” på youtube):

https://youtu.be/rfX8ZlBK0Uo

 

Ställ gärna frågor och föreslå ämnen som du vill att Christoffer och Olle ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack på twitter!