Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Feb 16, 2021

I den första av tre delar som avhandlar “sårbarhetens livscykel”, så går Olle och Christoffer igenom hur man kan gå till väga för att upptäcka en sårbarhet i en mjukvara. Vad finns det för olika metoder för att leta sårbarheter och när är vissa metoder mer lämpliga än andra? Hur mycket resurser kan gå åt för att hitta sårbarheter i en mjukvara, och vilka är det som brukar söka igenom mjukvaran?

 

Fortsättning följer i nästa avsnitt där det handlar om hur man kan bemöta och fixa sårbarheter efter att det har upptäckts.