Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Jan 18, 2022

I den tredje och sista delen av denna poddserie som avhandlar riskbaserat säkerhetsarbete i praktiken så kommer Olle och Christoffer in på hur verkligheten brukar se ut inom detta arbete. Hur brukar strukturen se ut, och hur bör strukturen och arbetsflödet i teamet se ut? Hur kan man jobba för att effektivisera arbetsflödet och samtidigt lyfta individer och deras idéer snarare än att enbart motverka fel och misstag? Vad bör man ha för rutiner vad gäller utvärdering av sitt arbete för att säkerställa utveckling i teamet, och hur kan man tänka som individ om man vill se till att få fram ens förslag på förbättringar och förändringar?

 

Ställ gärna frågor och föreslå ämnen som du vill att Christoffer och Olle ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack på twitter!