Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Sep 25, 2017

Killarna pratar om begreppet "säkerhetsskuld" som är en jobbig grej många dras med. Varför skapas skulden och vad kan man göra för att minimera den?