Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Mar 12, 2018

Killarna har fått en lyssnarfråga om säkerhetsstrategi. Hur vet man egentligen om man håller rätt nivå på sina säkerhetsinvesteringar? Det snackas även en hel del om PKI och en nyhet kopplad till ämnet.