Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 27, 2020

Den här gången har Olle och Christoffer med sig en kollega över länk från Finland, Artturi Lehtiö, som har specialkunskap inom avsnittets tema: Det nalkande valet i USA, och hur det påverkas av hackingförsök och andra yttre påverkningar. Hur har hacking skett i tidigare Amerikanska val, och i andra val runtom i världen? Vilka har deltagit i hackingförsöken och spridningen av fake news? Vilka risker medför det för demokratin? Och hur kan man tänka själv kring allt detta?

Följ gärna Artturi på twitter @lehtior2.