Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Nov 23, 2018

Ännu ett specialavsnitt! Olle har bjudit in sin kollega Mikko Hyppönen för att prata om hur IT-säkerhetsbranschen behöver förändras i grunden.