Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Jun 4, 2018

Ännu ett avsnitt, ännu en lyssnarfråga! Vilka är de mest relevanta säkerhetsaspekterna just nu? Killarna diskuterar också FBI:s varning om hackade routrar. Det är dessutom säsongsavslutning, säkerhetssnack är tillbaka efter sommaren!