Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Apr 20, 2018

Olle och Christoffer reder ut begreppen kring tvåfaktorsautentisering. De snackar även om Rysslands blockering av Telegram.