Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


May 7, 2018

Frågorna haglar in och denna gång undrar en lyssnare hur pass skyddad man är med en VPN-uppkoppling i ett öppet wifi. De snackas såklart även om Cambridge Analytica och lite om GDPR.