Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


May 17, 2017

Olle och Christoffer pratar om den senaste globala hackerattacken som gett enorma skadeverkningar på olika samhällsfunktioner.