Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Apr 23, 2017

Olle och Christoffer pratar om vikten av att vara en del av en organisation som är villig att förändra sig. Varför är agila processer viktiga, vad har företag att lära sig av arbetssättet och hur säkerhet bör vara en del av processen redan från start.


Apr 9, 2017

Christoffer är tillbaka! Han och Olle pratar om intrångsdetektering, hur man upptäcker och spårar hot utifrån. De går igenom fenomenets historik som har sin början i slutet av 90-talet. Det pratar även om den hackade Miele diskmaskinen som blev en snackis förra veckan.