Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

May 17, 2017

Olle och Christoffer pratar om den senaste globala hackerattacken som gett enorma skadeverkningar på olika samhällsfunktioner.


May 7, 2017

Ett specialavsnitt där Christoffer och Olle intar scenen på SEC-T vårpub! De återkopplar till förra avsnittet och går djupare in på nyheten om NSA och Shadow Brokers.