Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Sep 25, 2017

Killarna pratar om begreppet "säkerhetsskuld" som är en jobbig grej många dras med. Varför skapas skulden och vad kan man göra för att minimera den?


Sep 11, 2017

Olle och Christoffer pratar om tillfälliga avbrott och hur man hanterar dem.