Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

May 21, 2018

Avsnittet börjar med ett drama som utspelar sig utanför fönstret! Därefter avhandlar killarna ännu en lyssnarfråga och denna gång om smartkort. 


May 7, 2018

Frågorna haglar in och denna gång undrar en lyssnare hur pass skyddad man är med en VPN-uppkoppling i ett öppet wifi. De snackas såklart även om Cambridge Analytica och lite om GDPR.