Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Oct 23, 2018

Varför ska man inte förlita sig helt och hållet på hårddiskkryptering? Olle har med sig kollegan Pasi Saarinen då de två har forskat kring ämnet. Isabelle Lindgren intervjuar killarna om deras forskningsprojekt.


Oct 9, 2018

Olle är nyligen hemkommen från USA och grabbarna har massvis att ta igen. Mest snackas det om Red Teaming. De tar även upp den omtalade Facebook-läckan.