Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Dec 18, 2018

Killarna är tillbaka med ett rykande färskt Lucia-avsnitt. De pratar om Prioriteringar i dessa budgettider och nyheten att försäkringskassan får ta på sig IT-driften från många andra myndigheter.