Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Sep 10, 2019

I det här avsnittet pratar Christopher och Olle om olika företags reaktionstider när saker har gått snett och när buggar och säkerhetshål har påträffats, samt vad som kan påverka att reaktionstiderna ibland kan skiljas åt drastiskt. De diskuterar en gång för alla om iOS-telefoner är säkrare än Android...