Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Apr 20, 2023

Stefan Funck Pettersson från Springflod besöker Säkerhetssnack för att reda ut begreppen inom finansiell reglering och prata om effekterna av teknisk lagstiftning inom säkerhet.

https://www.springflod.se/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv...