Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Apr 25, 2024

Trygghet på arbetsplatsen påverkar säkerheten i slutprodukten. Jonatan Francén från Skatteverket HR och Trustivide visar vägen till en säkerhet genom motivation, autonomi och samspel. 

https://www.trustivide.com 

Mer om cynefin: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework

Vill du ställa en fråga eller...