Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

May 23, 2024

Från VDP till bug bounty, Camilla Lundahl förklarar hur du kan få etiska hackare att hjälpa dig. I detta avsnitt får vi följa med i förändringsresan mot en mer inbjudande sårbarhetshantering.

Camilla Lunddahl
https://www.cyrenity.se/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi...