Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Sep 14, 2020

Efter sommaruppehållet är Olle och Christoffer tillbaka, den här gången tillsammans med Mikko Hyppönen från Finska F-Secure, för att prata om hur Covid19 har förändrat arbetsvanorna och arbetsklimatet i IT-säkerhetsbranschen, både temporärt och på längre sikt. De pratar även om vilka nya IT-bedrägeriförsök som kommit i samband med Covid19, men även hur teknologin kan hjälpa oss genom en pandemi, t.ex. med hjälp av Contact Tracing Apps.