Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 9, 2017

Olle och Kristoffer har finbesök! Robert Lagerström och Joakim Nydrén från Foreseeti gästar och pratar om hotmodellering.