Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 3, 2019

Den här veckan avhandlar Olle och Christoffer hur konferensen SEC-T gick, om den nya produkten Microsoft Azure Sentinel är en hiss eller diss och det nya protokollet DNS over HTTPS, eller “DoH” och hur det används, eller inte längre kan användas för internetcensur.