Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Jun 10, 2022

I det här avsnittet diskuterar Olle och Christoffer hur man kan tänka för att jobba i ett team när man har svåra förhållanden eller en svår balans att bibehålla, men ändå göra ett så gott säkerhetsarbete som möjligt. Vad är det som behöver balanseras? Vad är det som påverkar den balansen? Kan en ny bollsport vara på väg att uppfinnas efter den metafor för denna balans som diskuteras i avsnittet? Lyssna in och tyck till på twitter om det är en sport du skulle titta på!

 

Ställ gärna frågor och föreslå ämnen som du vill att Christoffer och Olle ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack på twitter!