Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Jun 3, 2021

I den tredje och sista delen av den senaste poddserien som handlar om organisationers försvarsförmåga, så prata Olle och Christoffer med en gäst och kollega från F-Secure, Jonathan Adler. De går igenom vad det innebär att jobba med red teaming, vad man behöver förbereda för att göra det på ett säkert sätt, och hur man går vidare med informationen man fått in. Är det alltid en bra idé att utföra red teaming för ett företag, eller finns det annat som kanske är mer lämpligt? Jonathan berättar även hur det gick när han fick “bryta sig in” i en bank på jobbet.