Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 9, 2018

Olle är nyligen hemkommen från USA och grabbarna har massvis att ta igen. Mest snackas det om Red Teaming. De tar även upp den omtalade Facebook-läckan.