Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Oct 22, 2021

Efter en liten paus så är Olle och Christoffer äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt där de diskuterar den kraftiga övergången till att använda SAAS-tjänster i tekniksamhället, alltså Software As A Service. Hur och varför kom den övergången? Vad måste man ha i beaktning vad gäller säkerheten och riskbedömningen i sitt bolag om man ska använda SAAS-tjänster, och hur påverkar det att mjukvarorna ifråga ev. utvecklas utomlands? Ska man använda dem överhuvudtaget?