Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


May 21, 2018

Avsnittet börjar med ett drama som utspelar sig utanför fönstret! Därefter avhandlar killarna ännu en lyssnarfråga och denna gång om smartkort.