Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Jan 27, 2020

I det här specialavsnittet gästas Christoffer av Amelia Andersdotter och diskuterar lagförslaget för hemlig dataavläsning. Har polisen tillräckligt med resurser? Vad tycker Christoffer och Amelia egentligen, är de för eller emot?

Det bli en livlig diskussion och vi hör gärna era åsikter och frågor kring ämnet. Det går bra att kontakta Amelia på twitter på @teirdes och även Säkerhetssnack såklart på @sakerhetssnack. Alla åsikter som nämns i avsnittet är personliga.