Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Aug 9, 2019

Christoffer har hittat ett allvarligt säkerhetshål i F5s lastbelastningslösning som heter Big-IP. Manipulera webbtrafik, exponering av känslig information, inklusive autentiseringsuppgifter och applikationshemligheter, samt rikta och attackera en organisations webbtjänster är bara några exempel på saker som kan göras om någon utnyttjar sårbarheten. Testa om din organisation är berörd av detta genom Christoffers verktyg i Github som ni hittar här:

https://github.com/kugg/TesTcl

https://github.com/kugg/tclscan