Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack


Dec 13, 2021

Med bara några dagar kvar på året så framkom en stor och kritisk sårbarhet i mjukvaran Log4j, vilket orsakat oerhörda påföljder inom säkerhetsbranschen. I det här extrainsatta avsnittet går Olle och Christoffer igenom vad sårbarheten innebär, vad den haft och fortsätter att ha för påföljder, samt hur man kanske bör tänka om man behöver jobba med och motverka risker och angrepp till följd av den här sårbarheten.

I början på nästa år fortsätter poddserien som avhandlar riskbaserat säkerhetsarbete i praktiken som vanligt.

Ställ gärna frågor och ämnen som du vill att Christoffer och Olle ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack på twitter!

Ha en God Jul och ett Gott Nytt år!