Preview Mode Links will not work in preview mode

Säkerhetssnack

Mar 16, 2023

Olle och Chrisoffer går denna gång igenom allt du behöver veta om överbelastningsattacker.

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill att vi ska prata om i framtida avsnitt?
Skriv då till @sakerhetssnack på Twitter!


Feb 23, 2023

Olle och Chrisoffer pratar denna gång med Stefan Andersson, Lead Security Architect på Axis Communnications.

Det handlar om hotmodellering och om vikten av att utvecklare själva förstår riskerna innan själva produkten utvecklas.

https://www.axis.com/

Vill du ställa en fråga eller föreslå ämnen som du vill...


Jan 12, 2023

I årets första avsnitt gästas Olle och Christoffer av Lars Larsson från Elastisys som berättar allt du någonsin velat veta om Kubernetes!

Ställ gärna frågor och föreslå ämnen som du vill att vi ska svara på eller prata om i framtida avsnitt! Skriv till @Sakerhetssnack...


Dec 7, 2022

I dagens avsnitt gästas Christoffer och Olle av Emil Lundberg från Yubico, för att följa upp hur det gått sedan Emil gästade Säkerhetssnack för tre år sedan, under hösten 2019. Vad har hänt med WebAuthn sedan dess? Hur har utvecklingen gått, och vilka/hur många har börjat tillämpa det för sina...


Nov 17, 2022

I det här avsnittet gästas Christoffer och Olle av Christoffer Strömblad från Truesec för att diskutera hotunderrättelse. Vad är underrättelser, och vad innebär det att jobba med underrättelser kring IT-säkerhetshot, och hur går det till? Hur ser världsbilden ut just nu, och hur påverkar händelser i...